Orust Spelmansgille

Vid Orust Spelmansgilles bildande deltog bland andra, Jacob Abrahamsson, Didrik Andersson, Lars Jansson och David Andersson. Det har alltid funnits många spelmän på Orust och detta har avspeglat sig i medlemsantalet. År 1973 spelades det in en Lp-skiva "Låtar från Orust" med då aktiva medlemmar.