Bohuslänska Spelmän

Hej!

Nu har jag fräschat upp min hemsida med ett modernare utseende och så har det förhoppningsvis också blivit lättare och tydligare att hitta på sidan.

 

Den här hemsidan handlar om spelmän som har levt, och ännu lever i Bohuslän.

Jag har inte för avsikt att göra en heltäckande lista över spelmännen, utan har valt ut ett antal som på något sätt betytt något för mig och mitt spel. Jag kommer att lägga till några spelmän lite då och då, allt eftersom. Här finns fakta, anekdoter, fotografier, några notexempel och en del .mp3-filer för nedladdning eller lyssning. Allt för att du själv ska kunna bilda dig en uppfattning om hur det en gång har låtit i Bohuslän. De notuppteckningar som finns att ladda hem har jag själv gjort och är fria att använda. Jag har fått tillstånd av Svenskt Visarkiv att använda mig av faktauppgifter och foton från bl.a. Svenska Låtar, Bohuslän och Einar Övergaards folkmusikuppteckningar. Dessutom har jag fått tillstånd att publicera material från några föreningar och privatpersoner. Ett särskilt tack vill jag rikta till Ingeborg Leyman i Hede, på östra Orust, som har låtit mig ta del av allt det material, inklusive inspelningar som hon och hennes man, Fred Leyman, har gjort genom åren.

 

Har Du synpunkter eller förslag till denna sida så tveka inte att höra av dig.

 

 

 

Sven-Åke Stark

fiolkent@gmail.com

Senast uppdaterad 2015-03-14     Webansvarig: Sven-Åke Stark